GLASSREKKVERK I MEDIA

Det er skrevet flere artikler i media om Agripa glassrekverk, og glassrekkverk generelt. Du kan lese flere av de her:

HUS & BOLIG

«Sintef godkjenner rekkverk»

SINTEF

«Første rekkverk med Sintef godkjenning»

SINTEF

«Mange glass oppfyller ikke kravene»

BYGGMESTEREN

«Skremmende lav kvalitet på mange glassrekkverk»

FREMTIDENS BYGG

«Først ut med godkjenning»

Dette er noen videoer fra SINTEF. Her viser de hvilke tester rekkverkene våre må igjennom for å få godkjenning. Videoen er ikke et Agripa Rekkverk

Agripa Glassrekkverk har som første glassrekkverk
fått utstedt en SINTEF Teknisk Godkjenning.

BYGGEINDUSTRIENbygg.no